Feedback is een cadeau!

Deel dit artikel:

Wanneer kreeg jij voor het laatst feedback vanuit je directe omgeving? En hoe voelde dat voor je? Irriteerde het je? Was je er blij mee?
 
Dagelijks krijgen we kritiek te slikken. Soms terecht soms ook niet. Hoe sterker je in je schoenen staat hoe beter je met feedback kunt omgaan.
 
Je kunt opbouwende of negatieve feedback krijgen. Vaak ligt het aan de manier waarop dit gegeven wordt. Feedback is het terugkoppelen van informatie. Als het op een denigrerende manier geuit wordt, dan heet het kritiek. En dit kwetst ons in het diepst van ons zijn.
 
Wees blij met respectvol gegeven opbouwende feedback. Het zijn ideale leermomenten. Zie ze als cadeautjes waardoor we als mens kunnen groeien.

Feedback is een cadeau!

 

Feedback geven is lastig omdat ze vaak op de verkeerde manier wordt gebracht. Kritiek confronteert mensen met hun minder sterke punten. En dat is niet altijd even leuk! Houd er rekening mee als je feedback geeft dat je dit met de beste intentie doet. Zo kan een ander iets bijleren over zichzelf.

 

Kies het juiste tijdstip voor feedback

Formuleer je boodschap direct na de vaststellingen. Zorg dat je beiden voldoende tijd hebt om dit door te spreken. Hoe dichter bij de situatie hoe beter. Blijf niet wachten op een beter moment. Want hoe langer je wacht hoe meer een situatie kan escaleren. Als je heel emotioneel geladen staat, koel dan best eerst even af.

Geef regelmatig feedback

 

Eén maal per jaar een evaluatiegesprek is veel te weinig. Geef op regelmatige basis feedback over het functioneren van de ander.

 

Geef nooit kritiek in het bijzijn van anderen.

 

Openlijk kritiek spuien wordt als publieke vernedering aanzien. Dit ondermijnt elke vorm van constructieve communicatie. Houd het gesprek altijd onder vier ogen.

 

Geef feedback over het specifieke gedrag dat je waarneemt.

 

Effectieve feedback is gebaseerd op concrete feiten en observaties. Feedback is gericht op beter functioneren. Beschrijf het gedrag van de ander zo concreet mogelijk. Bekritiseer nooit iemand zijn ‘zijn'. Enkel gedrag mag geëvalueerd worden. Zo kan de persoon eraan werken en er iets mee te doen.
 
Wees niet algemeen en haal geen oude koeien uit de gracht.

 

Zeg wat het gedrag met je doet.

 

Je kunt je gevoel weergeven hoe jij dit gedrag interpreteert. Spreek vanuit je eigen gevoel waarom die feiten je dwarszitten.

 

Geef eerlijke, concrete feedback

 

Zeg wat je meent. Baseer je niet op roddels. Wees ook niet te vaag in je boodschap En bereid je goed voor als je feedback geven lastig vindt.
 
Maak duidelijk welk verzoek jij hebt en zoek samen een oplossing.
Welk gedag wil je in de toekomst liever zien? Betrek je gesprekspartner in de oplossing.

 

Zeg ook wat goed is.

 

Als je steeds met negatieve feedback afkomt zal dat niet in dank afgenomen worden. Zeg ook wat goed is. Een compliment of schouderklopje kan wonderen verrichten. Het versterkt eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 

 

Deel dit artikel

Schrijf in voor de nieuwsbrief en ontvang gratis het E-book

"BREEK DOOR met 11 praktische Business-Strategieën"

en ontvang BusinessVitamines voor een beter Resultaat